Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Partiernas skyldighet att redovisa källorna för sin finansiering ska regleras i lag.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram