Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Polisverksamheten ska vara samlad i en nationell myndighet med lokal närvaro i hela landet. Synlighet och närhet är avgörande för polisens långsiktiga förtroende och möjlighet att förhindra brott.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram