Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Undervisning i teckenspråk ska vara fritt tillgänglig för alla som behöver det, liksom anpassade läromedel för elever och studenter som behöver det på grund av sin funktionsnedsättning.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram