Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Anhörigvården är en viktig resurs som ska tas tillvara och synliggöras. Anhörigvård måste bygga på frivillighet. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska ha rätt till ekonomisk ersättning, handledning, avlösning och utbildning.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram