Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

De rika länderna måste också se till att fattiga länder får del av den tekniska utvecklingen så att de kan undvika många av de felsatsningar som gjorts i den rika världen. En överföring av miljöanpassad teknik måste ske.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram