Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

En del i den sociala marknadsekonomin är att skapa internationell rättvisa. Handelshinder och tullar bör avskaffas för utvecklingsländernas export så att den ekonomiska utvecklingen i tredje världen stimuleras. Sverige ska aktivt verka för frihandel genom internationella avtal. Internationella organ och innehållet i de avtal som sluts måste präglas av ambitionen att ge alla länder och regioner likvärdiga förutsättningar att nyttja frihandelns möjligheter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram