Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Trafiken utgör också en belastning för människans livsmiljö genom hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor. Dessa faktorer måste få stor betydelse vid planeringen av infrastruktur.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram