Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Eleverna får i flera ämnen för lite undervisningstid. I framförallt matematik i de lägre åldrarna behöver undervisningstiden öka om Sverige ska klara av att nå våra höga mål om en skola i världsklass.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram