Utdrag ur Moderaternas partiprogram

En hållbar och livskraftig havsmiljö är oerhört viktigt för att vi även i framtiden ska kunna transportera varor vattenvägen, ha en fungerande fiskenäring samt bevara den biologiska mångfalden.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram