Utdrag ur Moderaternas partiprogram

I en demokratisk rättsstat är det viktigt att all makt utövas under lagarna. Grundlagen måste tillförsäkra varje människas alla grundläggande fri- och rättigheter.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram