Utdrag ur Moderaternas partiprogram

När dagliga händelser upptar människors tid är det lätt att glömma hur Sverige deltar i en historisk utveckling mot mer kulturell mångfald och mänsklig rörlighet över gränser. Människor, pengar, arbetstillfällen och information rör sig snabbt över världen. För Sverige har det inneburit att vårt samhälle genomgått en dramatisk förändring.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram