Utdrag ur Moderaternas partiprogram

När det gäller tobak och alkohol är bilden mer komplicerad. Vår alkoholpolitik bygger på en kombination av människors eget ansvar och samhällets nödvändiga insatser för att motverka en skadlig konsumtion.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram