Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige ska ha en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst. Samverkan mellan civila och militära insatser måste förbättras. Detta gäller såväl vid internationella insatser som vid stöd till samhället i Sverige.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram