Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

En fungerande bostadspolitik måste omfatta åtgärder på såväl nationell som lokal nivå. Vi behöver se till att det byggs bostäder som efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram