Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Alla ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 år sålder. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det. Gymnasieskolan ska göras obligatorisk. Gymnasiets yrkesprogram ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetslivet.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram