Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Arbeta för en säkrare värld. Sverige ska arbeta för ett stärkt FN och aktivt delta i civil och militär krishantering. Sverige ska delta i fler FN-ledda insatser. Sverige ska arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna, inte minst gällande kärnvapen men också frågor som rör smuggling av lätta vapen.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram