Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram