Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Det är samhällets absoluta skyldighet att skydda friheten och den personliga integriteten och att förhindra att nätet används för förtal, hets mot folkgrupp, kränkningar av enskilda personer och hot om våld.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram