Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling förutsätter ett framtidsinriktat stadsbyggande som skapar integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram