Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

För att klara jobben är det dessutom viktigt att i lågkonjunktur hålla uppe efterfrågan i den inhemska ekonomin och att värna välfärden. Sverige behöver både en stark hemmamarknad och en konkurrenskraftig exportindustri.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram