Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

Kulturinstitutionerna och kulturlivet måste spegla den kulturella mångfalden i dagens Sverige. I detta ska också ingå att hävda och stödja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla det egna språket och kulturen.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram