Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Öppenhet mot omvärlden. Sverige ska ställa sig i spetsen och driva på en progressiv global handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar handel ska främjas. Det bidrar till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Skatteparadis ska bekämpas.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram