Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

- Sverige ska vara en ledande kunskaps-och forskningsnation. En strategisk samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv ska utvecklas. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att göra forskarkarriär. Unga forskare ska erbjudas goda villkor och doktorander anställas från första dagen.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram