Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

En bättre beskrivning av de offentliga finanserna är viktig. Det inbegriper en utvecklad jämställdhetsanalys som belyser fördelningen av betalt och obetalt arbete, och ett bättre synliggörande av offentliga investeringar.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram