Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Lönernas andel av förädlingsvärdet bör öka. Ett högt löneläge ingår i en medveten utvecklingsstrategi, där ett ökat kunskaps- och förädlingsinnehåll i produktionen uppmuntras.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram