Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det socialistiska målet är människans frigörelse.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram