Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterpartiet kämpar tillsammans med ungdomsförbundet Ung Vänster, Vänsterns Studentförbund och andra radikala demokratiska krafter för en grundläggande förändring av samhället. I det dagliga politiska arbetet vägleds vi av våra socialistiska värderingar och vårt långsiktiga mål, det klasslösa samhället, där klass- och könsförtrycket upphävts och där varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet. Vi knyter an till facklig och internationell kamp för rättvisa. Vår politik skall vara långsiktig, sammanhängande och konsekvent.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram